ไฝแห้ง


1

อาการเจื่อน ทำตัวไม่ถูกเมื่อสิ่งที่หวังไม่เป็นจริงดังคาด

"เข้าไปทักผู้ชาย โดนเมิน ไฝแห้งสัส อีดอกกกกกกกก"
"เมื่อเช้าคนบนรถไฟฟ้าลุกให้กูนั่ง อีดอก กูอ้วน ไม่ได้ท้อง ได้แต่ไฝแห้ง แฮะๆ แล้วนั่งลง กลัวเค้าเหวอ"


เสนอนิยามใหม่

ไฝแห้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง