นิยามที่ดีที่สุด
ไฝแห้ง

อาการเจื่อน ทำตัวไม่ถูกเมื่อสิ่งที่หวังไม่เป็นจริงดังคาด


"เข้าไปทักผู้ชาย โดนเมิน ไฝแห้งสัส อีดอกกกกกกกก"
"เมื่อเช้าคนบนรถไฟฟ้าลุกให้กูนั่ง อีดอก กูอ้วน ไม่ได้ท้อง ได้แต่ไฝแห้ง แฮะๆ แล้วนั่งลง กลัวเค้าเหวอ"