นิยามที่ดีที่สุด
ฝรรดี

คัย ก็คือใคร มันเป็นภาษาเฟสนะ


ไม่อยากพูดกับคัยยกเว้นเธอ

ฝรรดี

ฝรรดี ก็คือ ฝันดีนั้นแหละ


เช่น คืนนี้ฝรรดี น่ะตัวเอง

ฝรรดี

ฝันเด


ฝันดี

ฝรรดี

ฝังเดเดแน๊ะ


คืนนี้ ฝันดีๆนะ จ่ะ