ฝรรดี


3

ฝรรดี ก็คือ ฝันดีนั้นแหละ

เช่น คืนนี้ฝรรดี น่ะตัวเอง


2

คัย ก็คือใคร มันเป็นภาษาเฟสนะ

ไม่อยากพูดกับคัยยกเว้นเธอ


0

ฝันเด

ฝันดี


0

ฝังเดเดแน๊ะ

คืนนี้ ฝันดีๆนะ จ่ะ


เสนอนิยามใหม่

ฝรรดี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง