นิยามที่ดีที่สุด
ไฝวท์

มาจาก fight. ในภาษาอังกฤษ
สู้, ดวล, ฉะ, วัดกัน


ก. สัส...กูว่ามึงห่วยวะ
ข. แล้วมึงอ่ะดีแค่ไหนวะ...หรือจะไฝวท์