ไฝวท์


1

มาจาก fight. ในภาษาอังกฤษ
สู้, ดวล, ฉะ, วัดกัน

ก. สัส...กูว่ามึงห่วยวะ
ข. แล้วมึงอ่ะดีแค่ไหนวะ...หรือจะไฝวท์


เสนอนิยามใหม่

ไฝวท์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง