นิยามที่ดีที่สุด
เพ่

แปลว่าพี่ ที่เขียนว่าเพ่ เพราะออกเสียงแบบแนวๆ


เพ่ๆ เพ่ชาย

เพ่

แปลว่าพี่ ที่พวกวัยรุ่นเขาพูดกันแบบนี้


เปงงัยเพ่ คิดถึงพ่อป่ะ