ฝอย


3

พูดมาก พูดเก่ง พูดไร้สาระ คุยกัน

-เหี้ยแม่งฝอยจังวะ

-มาเรามาฝอยกัน


เสนอนิยามใหม่

ฝอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง