นิยามที่ดีที่สุด
ฝอย

พูดมาก พูดเก่ง พูดไร้สาระ คุยกัน


-เหี้ยแม่งฝอยจังวะ

-มาเรามาฝอยกัน