น้องชาย


1

อวัยวะเพศสืบพันธุ์ของผู้ชาย

น้องชายจุก


เสนอนิยามใหม่

น้องชาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง