นิยามที่ดีที่สุด
น้องนี

= ผู้หญิง (แผลงมาจาก ชะนี สัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิง)


ใครเป็นคนเอามาแฉ น้องนีคนนั้นต่างหากที่เอามาแฉ