น้องนี


1

= ผู้หญิง (แผลงมาจาก ชะนี สัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิง)

ใครเป็นคนเอามาแฉ น้องนีคนนั้นต่างหากที่เอามาแฉ


เสนอนิยามใหม่

น้องนี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง