น้องแจม


1

กรี่ จู๋เล็ก
Syn. อิแยม อิแจม ก็เรียก

เมย์ดอน : แอ้นท์ๆผู้ชายคนนั้นน่ากิน ขับรถตามเร็ว
แอ้นท์ : มึงๆอย่ามาน้องแจมแถวนี้


เสนอนิยามใหม่

น้องแจม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง