นิยามที่ดีที่สุด
น้องแจม

กรี่ จู๋เล็ก
Syn. อิแยม อิแจม ก็เรียก


เมย์ดอน : แอ้นท์ๆผู้ชายคนนั้นน่ากิน ขับรถตามเร็ว
แอ้นท์ : มึงๆอย่ามาน้องแจมแถวนี้