น้องต้น


0

หล่อ เท่ น่ารัก เทพบุตร เก่ง โหด

ใคร ๆ ก็อยากหล่อเหมือนน้องต้น


เสนอนิยามใหม่

น้องต้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง