นิยามที่ดีที่สุด
น้องต้น

หล่อ เท่ น่ารัก เทพบุตร เก่ง โหด


ใคร ๆ ก็อยากหล่อเหมือนน้องต้น