นิยามที่ดีที่สุด
น้องแทน

แฟนเก๋าเจ๊แหนม ตุ๊ดอ้วนร้อยโล


แทนย่า ราชินี

น้องแทน

กะเทยหน้าเหมือนอูฐ บ้าหลุย


น้องแทน = แทนย่า = ทานหญ้า

น้องแทน

แทนหญ้าเก้านิ้ว


ระวังงู!