น้องพีม


1

เก๋าเจอได้ ถนอมพิศ

เก๋าเจอได้นะสัด


เสนอนิยามใหม่

น้องพีม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง