นิยามที่ดีที่สุด
น้องฟลุค

โยโย่ไนน์คุ


เออนั่นแหละ