น้องฟลุค


5

โยโย่ไนน์คุ

เออนั่นแหละ


เสนอนิยามใหม่

น้องฟลุค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง