นิยามที่ดีที่สุด
น้องเมีย

โดนช่างแอร์เย็ด


น้องเมียพัน X

น้องเมีย

(น.) สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เพศเมีย สวยกว่าเมียสองเท่า


ผัว: อะไรเอ่ยสวยกว่าเมียสองเท่า?
เมีย: ไอ้แก่!!
ผัว: ผิด! *วิ่ง*