นิยามที่ดีที่สุด
น้องหนูเล็ก

ดาราตลกคนหนึ่ง ที่พูดใต้เหน่อๆ


หนูเล็กนะก่าก๊ะ

น้องหนูเล็ก

สิ่งมีชีวิตที่มีพุงนำหน้า สัตว์ประจำตัวคือแมว


คุณหนูเล็ก'อะนะ