น้องหนูเล็ก


1

สิ่งมีชีวิตที่มีพุงนำหน้า สัตว์ประจำตัวคือแมว

คุณหนูเล็ก'อะนะ


1

ดาราตลกคนหนึ่ง ที่พูดใต้เหน่อๆ

หนูเล็กนะก่าก๊ะ


เสนอนิยามใหม่

น้องหนูเล็ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง