นิยามที่ดีที่สุด
ของลับ

"ควย" หรือ "หี"


ของลับอะไรวะ เปิดเผยจะตาย