นิยามที่ดีที่สุด
ขอทานไซเบอร์

[ก.] ขอเงิน สิ่งของ ฯลฯ เพื่อเลี้ยงชีวิต เพื่อความบันเทิง หรือโดยไม่มีวัตถุประสงค์ ; หากินทางขอสิ่งที่ผู้อื่นให้.
[น.] เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาิทิ Facebook , Twitter , LINE , Internet , ฯลฯ ว่า ขอทานไซเบอร์.
ปัจจุบัน (2556) การขอ พัฒนาไปสู่ การเลี้ยงดูอุปการะตลอดชีวิตแทนพ่อแม่ การเีลี้ยงเป็นครั้งคราวตามเทศกาลรื่นเริง หรือ การรับผิดชอบค่าเล่าเรียน เป็นต้น โดยการสร้างเรื่องราวให้น่าเชื่อถือหรือน่าสงสารต่าง ๆ นานา


ตัวอย่างประโยคที่ ขอทานไซเบอร์ นิยมใช้ ได้แก่ เลี้ยง อุปการะ เป็นต้น
[1] หาแฟน จริงใจ เลี้ยงผมได้ ไม่จำกัดอายุ ผมอยู่สุโขทัยคัฟ [By Anophong Impeng]
[2] จะมีคนมีอายุครไหนสนใจและอุปกะระผมบ้างคับ (อยากดัดฟันคับ) @มาคุยเป้นเพื่อนกันได้คับ [By Kong Sattaya Mankong]