นิยามที่ดีที่สุด
ขอดูชื่อหน่อย

จะขอดูชื่อเฉยๆแต่มือมันไปโดนนมเองอ้ะ


เฮ้ย เธอว์ ขอดูชื่อหน่อยสิ