นิยามที่ดีที่สุด
ข้องใจ

คำผวนของ "ไข่จ้อง" ในภาษาปักษ์ใต้


ข้องใจจริงๆ เดี๋ยวต้องไปว่าวอีก