นิยามที่ดีที่สุด
ขี้หมา

หมา


หมามีหมู หูมีหมา มันหมูมี มีมั้ยหาหมี