ขี้หมา


1

หมา

หมามีหมู หูมีหมา มันหมูมี มีมั้ยหาหมี


เสนอนิยามใหม่

ขี้หมา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง