นิยามที่ดีที่สุด
ขาหลำ

เป็นส่วนที่ยื่นออกมาระหว่างขา มีลักษณะสั้นยาวต่างกันออกไป เป็นส่วนเกิน (รึปล่าว) กล่าวคือ ขาปกติของคนมีอยู่สองข้าง แต่มีส่วนหนึ่งยื่นออกมาเพียงเล็กน้องระหว่างขา คนจึงคิดว่าเป็นขาที่ยื่นเกินออกมา จึงเรียกว่า ขา+หลำ (หลำ=เกินออกมา)


ดูขาหลำพี่แล้วทำใมมันเล็กนิดเดียว