ขาหลำ


1

เป็นส่วนที่ยื่นออกมาระหว่างขา มีลักษณะสั้นยาวต่างกันออกไป เป็นส่วนเกิน (รึปล่าว) กล่าวคือ ขาปกติของคนมีอยู่สองข้าง แต่มีส่วนหนึ่งยื่นออกมาเพียงเล็กน้องระหว่างขา คนจึงคิดว่าเป็นขาที่ยื่นเกินออกมา จึงเรียกว่า ขา+หลำ (หลำ=เกินออกมา)

ดูขาหลำพี่แล้วทำใมมันเล็กนิดเดียว


เสนอนิยามใหม่

ขาหลำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง