นิยามที่ดีที่สุด
ข้อง

มีปัญหาไรป๊ะ ข้องใจไรป๊าว


A : โฮ่!! หน้าตา
B : ข้องอ๊อ??