ของลิง


1

ของจริง

โหของลิง


เสนอนิยามใหม่

ของลิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง