นิยามที่ดีที่สุด
ขี้เหร่

ไม่สวย ตรงๆ


เห้ยๆ ทำไมมึงขี้เหร่จัง, เหี้ย โคตรขี้เหร่เลยหว่ะ