นิยามที่ดีที่สุด
ขี้หี

เป็นคำด่าที่แสดงถึง ความอ่อนหัด กาก ไก่
ได้รบความนิยมจากเกมส์เมอร์ UDiE


A :มึง!!!ช่วยกูดนเลนบนหน่อย
B :กูตีครีปอยู่
A :มึงแม่งขี้หีว่ะ

ขี้หี

คล้ายโรคจิตหรือทะลึ่ง แต่จะมีความนกผสมอยู่


หนึ่ง เอ ไปห้องเรามั้ย
เอ อีโรคจิต!
สอง มึงแม่งขี้หีว่ะ