ขี้หี


1

คล้ายโรคจิตหรือทะลึ่ง แต่จะมีความนกผสมอยู่

หนึ่ง เอ ไปห้องเรามั้ย
เอ อีโรคจิต!
สอง มึงแม่งขี้หีว่ะ


1

เป็นคำด่าที่แสดงถึง ความอ่อนหัด กาก ไก่
ได้รบความนิยมจากเกมส์เมอร์ UDiE

A :มึง!!!ช่วยกูดนเลนบนหน่อย
B :กูตีครีปอยู่
A :มึงแม่งขี้หีว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ขี้หี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง