ขวย


1

คำเพี้ยนมาจากคำว่า "ควย" หรืออวัยวะเพศชาย

ตัวอย่าง : ไอหัวขวย เอ้ย !!!!!!


เสนอนิยามใหม่

ขวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง