นิยามที่ดีที่สุด
ขวย

คำเพี้ยนมาจากคำว่า "ควย" หรืออวัยวะเพศชาย


ตัวอย่าง : ไอหัวขวย เอ้ย !!!!!!