ข้าวเม่า


1

คนหล่อในจังไรเกิร์ล(?)

ข้าวเม่าแฟนชานยอล :D


เสนอนิยามใหม่

ข้าวเม่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง