นิยามที่ดีที่สุด
ข้าวเม่า

คนหล่อในจังไรเกิร์ล(?)


ข้าวเม่าแฟนชานยอล :D