จุงเบยพ่อมึงสิ


1

จุงเบยพ่อมึงสิ

สัส


เสนอนิยามใหม่

จุงเบยพ่อมึงสิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง