นิยามที่ดีที่สุด
จังไร

จัญไร


เวง จังไร = เวร จัญไร

จังไร

เพี้ยนมาจากคำว่า "จัญไร"


จังไรว่ะ

จังไร

จังไร พ่อง


สัสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จังไร

คำนี้สามารถใช้ได้ทุกสถานการ


พ่อขี้ในห้องน้ำ "จังไร"
"จังไร" แฟนแม่งทิ้ง