จังไร


3

จัญไร

เวง จังไร = เวร จัญไร


1

จังไร พ่อง

สัสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


1

เพี้ยนมาจากคำว่า "จัญไร"

จังไรว่ะ


-1

คำนี้สามารถใช้ได้ทุกสถานการ

พ่อขี้ในห้องน้ำ "จังไร"
"จังไร" แฟนแม่งทิ้ง


เสนอนิยามใหม่

จังไร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง