นิยามที่ดีที่สุด
จุงเบอ

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า จุงเบยแต่ออกเสียงสั้น และเี้ยนมาจากคำว่า จังเลย


บ่องโตง ติงน่าร๊อคจุงเบอ