จังไรแมน


1

บุรุษผู้มีความจัญไรมากมายไม่สิ้นสุด

จังไรแมน จังไรแมนนนน~~~~~~ปู๊ดดดดด


1

วีรบุรุษมนุษย์ยอดจังไรแห่ง VRZO ชอบแกล้งคนอื่น นิสัยไม่ดี แต่ฮามาก

แอะ แอะ แอะ (เสียงรถจังไรแมนเวลาจอดแล้วลงเดิน)


เสนอนิยามใหม่

จังไรแมน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง