นิยามที่ดีที่สุด
จังไรแมน

วีรบุรุษมนุษย์ยอดจังไรแห่ง VRZO ชอบแกล้งคนอื่น นิสัยไม่ดี แต่ฮามาก


แอะ แอะ แอะ (เสียงรถจังไรแมนเวลาจอดแล้วลงเดิน)

จังไรแมน

บุรุษผู้มีความจัญไรมากมายไม่สิ้นสุด


จังไรแมน จังไรแมนนนน~~~~~~ปู๊ดดดดด