จุงส์


12

จัง - เน้นย้ำแบบเบาๆแต่หนักแน่น ไม่ใช่แค่ "จุง" แต่เป็น จุงส์ หมายถึงจังอย่างมาก จังจริงๆ จังสุดๆ จังสัด

นุ้งเอิดกะนุ้งเคนนี่น่ารักจุงส์


เสนอนิยามใหม่

จุงส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง