จุงหวัดเบย


3

จุงหวัดเบย อยู่ทางใต้ของประเทศไทย

ภาคใต้พ่องงงงงงงง.... !!!


3

เปลว่าพ่องมึงอยู่จังหวัดเบย

พ่อมึงเบย


0

จังหวัดเลย

จุงหวัดเบย อยู่ทางใต้ของประเทศไทย


เสนอนิยามใหม่

จุงหวัดเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง