จงอินเบจ๊าด


1

เพ้อเจ้อ เหลวไหล

จงอิน: เราไม่ชอบกระเทย


เสนอนิยามใหม่

จงอินเบจ๊าด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง