นิยามที่ดีที่สุด
จงอินทร์

เป็นชื่อไทยของ จงอิน


ไค : จงอินทร์ดำเหมือนจงอิน
จงอินทร์ : ไคคือจงอิน
จงอิน : จงอินทร์คือไค