นิยามที่ดีที่สุด
จุงเลอ

จังเลย แต่พูดออกเสียงเพื่อให้ฮา


เบื่อจุงเลอ