นิยามที่ดีที่สุด
จิงลิง

จังไล


A:เห้ยมึงไปทำบิไรจิงลิงมาอีกแล้ววะ