จุงเร


21

(สก๊อย) จังเลย

หิวจุงเร


เสนอนิยามใหม่

จุงเร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง