นิยามที่ดีที่สุด
จุงบวย

จุงเบย หรือจังเลย


น่ารักจุงบวยย