จุงบวย


1

จุงเบย หรือจังเลย

น่ารักจุงบวยย


เสนอนิยามใหม่

จุงบวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง