นิยามที่ดีที่สุด
จุงใบ

จังไร


มึงอย่ามาจุงใบ

จุงใบ

เออ


ไอเด็กจุงใบ