จุงใบ


3

จังไร

มึงอย่ามาจุงใบ


1

เออ

ไอเด็กจุงใบ


เสนอนิยามใหม่

จุงใบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง