จังเบ


1

....

SEXY


เสนอนิยามใหม่

จังเบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง