จึ๋งจึ๋ง


1

การมีความรักต่อกัน อิอิ

ปะ จึ๋งจึ๋ง กัน


เสนอนิยามใหม่

จึ๋งจึ๋ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง