จุงไข


1

เพี้ยนมาจากคำว่า จังไร

ไอจุงไข
แปลว่า ไอจังไร


1

ิอแอแ้ิเอ

อิ


เสนอนิยามใหม่

จุงไข
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง