นิยามที่ดีที่สุด
จังก้า

ท่ายืนบ้าๆบอที่คนบ้าๆบอๆยืนกัน


ไม่มีไรทำยืนจังก้าเหอะ