นิยามที่ดีที่สุด
เจงๆ

เพี้ยนมาจากคำว่า จริงๆ


มึงหล่อเจงๆ