เจงๆ


1

เพี้ยนมาจากคำว่า จริงๆ

มึงหล่อเจงๆ


เสนอนิยามใหม่

เจงๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง