นิยามที่ดีที่สุด
จุงกิ

นักแสดงเกาหลีที่ได้ฉายาว่า "หนุ่มดอกไม้งาม" เพราะ มีใบหน้าที่เนียน และขาวราวกับน้ำนม


....