จุงกิ


4

นักแสดงเกาหลีที่ได้ฉายาว่า "หนุ่มดอกไม้งาม" เพราะ มีใบหน้าที่เนียน และขาวราวกับน้ำนม

....


เสนอนิยามใหม่

จุงกิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง