นิยามที่ดีที่สุด
จุ้ง

ยุ่ง


จุ้ง!!

จุ้ง

จุ้ง


ชีวิต จุ้ง

จุ้ง

ไม่มีไร


จุ้ง

จุ้ง

เจ็บ เจ็บเเบบสัสๆ


จุ้งเบยๆๆๆๆ