จุ้ง


1

ยุ่ง

จุ้ง!!


0

เจ็บ เจ็บเเบบสัสๆ

จุ้งเบยๆๆๆๆ


0

ไม่มีไร

จุ้ง


0

จุ้ง

ชีวิต จุ้ง


เสนอนิยามใหม่

จุ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง