นิยามที่ดีที่สุด
จัง

สำหรับภาษาไทยแล้ว อาจจะแปลว่า น่ารักที่สุด และแปลได้อีกว่า"หมูหวาน" จังเป็นสิ่งที่ดีงาม ถ้าเป็นชื่อก็แปลได้ว่า ผู้หญิงดีงาม มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คำว่า จัง มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก กั๊ตจัง มีความหมายว่า มีพลังเยอะ ตัวเล็ก หรือว่า เทพเจ้าแห่งการกินหมู


โนริมากิ หนูชื่อจัง : โนริมากิ หนูชื่อหมูหวาน
น่ารักจัง : น่ารักหมูหวาน หรือ หมูหวานน่ารัก

จัง

สำเร็จดั่งใจปอง


จังชอบอาราเล่ : สำเร็จดั่งใจปองชอบอาราเล่