นิยามที่ดีที่สุด
จุงกะเบยย

จังเลย


เอ้ยแกน่ารักจังกะเบย