จุงกะเบยย


1

จังเลย

เอ้ยแกน่ารักจังกะเบย


เสนอนิยามใหม่

จุงกะเบยย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง