จิ้งจก


1

แมรงน่ากัวมั๊ก

ว้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
จิ้งจก


เสนอนิยามใหม่

จิ้งจก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง