นิยามที่ดีที่สุด
จิ้งจก

แมรงน่ากัวมั๊ก


ว้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
จิ้งจก