นิยามที่ดีที่สุด
จงเงย

มนุษย์เพศชายที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
และต้องการให้สิ่งนั้นตื่นขึ้นมา


ลูกพ่อจงเงยขึ้นมาสิเว้ย อีหนูตรงหน้าเขารอเอ็งอยู่นะ

จงเงย

จงเงย


โอมจงเงย - แสตมป์

จงเงย

คล้ายกับคำว่า จุงเบย ปัจจุบันได้ใช้กัน จึงตัดคำว่าโอมออกไป


น่ารักจงเงย