จงเงย


8

มนุษย์เพศชายที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
และต้องการให้สิ่งนั้นตื่นขึ้นมา

ลูกพ่อจงเงยขึ้นมาสิเว้ย อีหนูตรงหน้าเขารอเอ็งอยู่นะ


3

จงเงย

โอมจงเงย - แสตมป์


1

คล้ายกับคำว่า จุงเบย ปัจจุบันได้ใช้กัน จึงตัดคำว่าโอมออกไป

น่ารักจงเงย


เสนอนิยามใหม่

จงเงย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง